αλυσσοδεμένοι στην κορόνα- Avis de Tempetes τεύχος 27- ελληνική μετάφραση

This is a publication in greek, which is actually consisted of a short introduction plus the texts about corona etc from Avis de Tempetes issue 27, translated in greek.

to download #27τελικό